ДЕКЛАРАЦИЯ на "WAKE & HELP AM" и "WAKE & HELP CO"

WAKE & HELP AМ - АЛТЕРНАТИВНА МЕДИА & ДЕКЛАРАЦИЯ
*https://translate.google.com

https://www.facebook.com/wakeandhelpam/
http://wake-help-am.simplesite.com
email: who_is_next@abv.bg

Банда луди старчета от набедени ЛИДЕРИ, това не е демокрация и свобода, а е просто един виц. Тъжното е, че този виц е реалност и за теб, нали. Цялата власт и цялата реална информация, и целият капитал е винаги в ръцете на ШЕПА "хора", това НЕ е демокрация и свобода, а това е пълна ДИКТАТУРА - фашизъм.

Страниците "WAKE & HELP AM" и "WAKE & HELP CO" са предоставени за лична и/или индивидуална информация. Ние не твърдим и не гарантираме, че информацията в тях е вярна, пълна, обективна и актуална за теб. Не поемаме отговорност за евентуално нанесени щети от материално (физическо) или морално (ментално и/или емоционално) естество, вследствие ползването или не ползването на материали от страниците "WAKE & HELP AM" и "WAKE & HELP CO".

Абсолютно се ЗАБРАНЯВА копиране и/или заимстване на статии от страниците "WAKE & HELP AM" и "WAKE & HELP CO", от представителни политически партии и/или религиозни лидери, и/или обществени медии - държавни или частни.

Не носим отговорност за допуснати печатни, правописни, семантични, символни, образни или граматически грешки, даже в случаи, в които от това съдържанието на информацията се променя или изменя за теб.

Всичко, което МОЖЕ да се изкаже, НЕ МОЖЕ да е истина. Това, което МОЖЕ да се каже, НЯМА да е истина и ИСТИНАТА НЕ МОЖЕ да се изкаже. Само ТОЛКОВА МОЖЕ да се каже и САМО това е ИСТИНА.

КОЙ СИ ТИ, КЪДЕ СИ ТИ, ЗНАЕШ ЛИ ТИ РЕАЛНО ТОВА ТУК И СЕГА.

"Ние трябва да казваме истината, истината и САМО истината. Но - НЕ ЦЯЛАТА ИСТИНА." Йозеф Гьобелс - министър на ПРОПАГАНДАТА на Нацистка Германия.

Престъпленията срещу природата и живота, и човечеството, и мира са без давност. Времето Ви свърши. Това е ВСИЧКО.

WAKE & HELP AМ - ALT MEDIA
WAKE & HELP CO - Organization
http://wake-help-am.simplesite.com
https://www.facebook.com/wakeandhelpam/
email: who_is_next@abv.bg

*https://translate.google.com

© 2015 WAKE & HELP AM and WAKE & HELP CO
All rights reserved